Simbol Int Bonanova

Tots els cursos

 • El curs d'ecografia avançada sorgeix com a resposta a la creixent demanda de personal tècnic format per poder dur a terme aquesta tècnica d'imatge amb total autonomia. La seva finalitat és capacitar professionals per a realitzar exploracions ecogràfiques seguint els protocols establerts per a cada regió anatòmica reconeixent les diferents densitats i estructures tant normals com patològiques.
 • L'objectiu d'aquest curs és capacitar a documentalistes i administratius sanitaris per comprendre, gestionar i utilitzar eficaçment els indicadors sanitaris i les dades relacionades amb l'atenció als pacients.

  Aquest curs no només pretén ser un lloc d'aprenentatge, sinó també un espai de trobada i col·laboració entre professionals de diverses institucions. Aquí podreu compartir les vostres experiències acumulades i abordar les diferents inquietuds i dubtes que sorgeixen en el vostre dia a dia. Per tant, els animem a participar activament en aquesta oportunitat de formació i networking.

 • La Jornada d’enguany, tindrà com a tema central les metodologies relacionades amb la immunoteràpia, clau a la recerca bàsica i clínica. Aquestes són molt diverses i estan en constant evolució i renovació segons avança el coneixement i la tecnologia en aquest àmbit. Són metodologies complexes en què no s’aprofundeix prou en el currículum del cicle de tècnic superior de laboratori. 

   
 • La III Jornada d'aplicació de noves tecnologies en imatge per al diagnòstic i radioteràpia, té com a objectiu donar a conèixer el present i el futur immediat de les noves tecnologies, com s'apliquen i evolucionen en el camp de la sanitat.

  L'esdeveniment està dirigit a tècnics d'imatge i radioteràpia i se centra en les actualitzacions de noves tecnologies, la intel·ligència artificial, l'ús de simuladors i diferents aplicacions 3D.

  A més, volem que aquesta jornada sigui un espai d'anàlisi i millora professional. Mirarà cap al futur i explorarà l'emprenedoria a través de la presentació d'una nova estratègia d'enfocament implementada per l'institut: el mòdul de projectes.

   

  Preinscripció tancada

  Més informació

 • El Real Decreto 1891/1991 de 30 de diciembre, sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, establece que quedan acreditados para dirigir u operar los equipos de rayos X quienes hayan superado los cursos o programas homologados por el Consejo de Seguridad Nuclear. Este curso cumple las condiciones exigidas por el CSN y, por tanto, permite obtener la acreditación correspondiente, mejorando los conocimientos de los alumnos sobre protección radiológica

  Preinscripció tancada

  Més informació

 • Els laboratoris d'anatomia patològica i citologia estan adoptant noves tecnologies i metodologies de treball en la seva pràctica diària. Per aquest motiu, és imprescindible que els tècnics actualitzeu els vostres coneixements i procediments en els diferents àmbits de la patologia. 

  L'institut col·labora amb empreses que ofereixen formació en centres de treball, les quals ens expliquen les seves necessitats formatives i d'actualització dels laboratoris, per això adaptem el contingut del curs a aquestes necessitats. A més, el curs es concep com un punt de trobada per als tècnics i professionals de la patologia, on a més d'actualitzar els vostres coneixements, podeu compartir un espai de diàleg i intercanvi d'experiències. 

  Per afavorir aquest aspecte, en aquesta edició, hem designat un comitè científic que involucrarà diferents serveis de patologia en l'elaboració del programa. Això farà que el curs sigui encara més un lloc de col·laboració fet pels i per als professionals del sector i del nostre entorn. A més de les comunicacions orals, dedicarem un espai per als tècnics i professionals per compartir les vostres experiències. Així que, si sou tècnics d'aquests laboratoris, no dubteu a inscriure-us i mantenir-vos actualitzats en les noves tecnologies i metodologies de treball de la patologia. 

  Preinscripció tancada

  Més informació

 • El Real Decreto 1891/1991 de 30 de diciembre, sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, establece que quedan acreditados para dirigir u operar los equipos de rayos X quienes hayan superado los cursos o programas homologados por el Consejo de Seguridad Nuclear. Este curso cumple las condiciones exigidas por el CSN y, por tanto, permite obtener la acreditación correspondiente, mejorando los conocimientos de los alumnos sobre protección radiológica

  Preinscripció tancada

  Més informació

 • La Jornada d'enguany tindrà com a tema central les metodologies relacionades amb el treball amb cèl·lules mare, clau en la recerca bàsica i en totes les aplicacions de medicina regenerativa.

   

   

  Preinscripció tancada

  Més informació

 • Los Sistemas de Información en las organizaciones sanitarias han sido en los últimos años, un campo en continuo crecimiento. Las necesidades de información por la toma de decisiones tanto clínicas como de gestión se incrementan de día en día y el volumen de los datos que se generan crece de forma exponencial. Por otro lado el desarrollo de las tecnologías informativas ofrece actualmente posibilidades impensables hace pocos años.

  En este contexto y con el fin de permitir la comparabilidad, análisis e intercambio de información, se establece la obligatoriedad desde 2017 de utilizar la Clasificación Internacional de Enfermedades-10-ES para la codificación de los diagnósticos y procedimientos de los enfermos atendidos en los centros hospitalarios de agudos teniendo en cuenta que este año 2020 han habido actualizaciones a la normativa que los profesionales tienen que conocer y utlitzar en su trabajo.

  Todo lo mencionado configura un escenario en el que es necesario una formación específica para el uso actualizado de la clasificación.
   
   

  Preinscripció tancada

  Més informació

 • El “Futur Tecnològic” ha arribat a la Sanitat. La Intel·ligència Artificial, la impressió 3D i la Realitat Virtual (o augmentada) seran una part fonamental del dia a dia del funcionament habitual de la molts serveis del món sanitari a mesura que anem descobrint el seu funcionament, aplicacions pràctiques i possibilitats. La inclusió d’aquestesnoves tecnologies en l'equipament del sector i l’aparició dels serveis anomenats “Hospitals Virtuals” o “Unitats 3D” implica canviar protocols, adquirir noves tecnologies i la necessitat de formar els nous (i actuals) professionals d’acord amb el canvis dels processos de treball i els perfils professionals que implica. 

  És molt important entendre que l’atenció al pacient és i ha de ser, sempre el centre de la formació en processos d’actualització i evolució de les noves tècniques dins el món sanitari. Aquests canvis suposen una millora evident en el diagnòstic i tractaments dels pacients, millorant-ne tant la comprensió per part d’aquest de la seva patologia, diagnòstic i tractament, com els resultats, pronòstics i efectes secundaris.

  Preinscripció tancada

  Més informació

 • Necessitats a què respon el contingut del curs:

  L’ús de radiació ionitzant en l’àmbit mèdic és cada cop més rellevant. Proves diagnòstiques, tècniques intervencionistes,  tractaments terapèutics, intervencions traumatològiques i de cirurgia  major, la prescripció d’exploracions radiològiques, cribratges a pacients asimptomàtics...en són exemples clínics quotidians. La radiació és una eina. Les eines no són bones ni dolentes en sí mateixes. La seva “bondat” bé donada per com s’utilitza. L’utilitarisme és una branca de l’Ètica que defensa el fet que una cosa és bona si està ben utilitzada. I amb la radiació passa exactament això. Només si se’n fa un ús correcte, aquesta eina serà l’adient.

   

  Per mirar de garantir-ho, la legislació de cada país publica documents en forma de Lleis Orgàniques, Reals Decrets, i Normativa Específica que són d’obligat compliment i que pretenen minimitzar raonablement els riscos intrínsecs de la radiació, obtenint-ne el màxim rendiment possible.

   

  En aquest context, als serveis d'Imatge pel Diagnòstic es detecta que, per una banda, existeix una manca de consciència generalitzada entre el personal d'un servei d'imatge pel diagnòstic (ID) amb relació al fet que un Protocol  de Garantia i Qualitat no és un  document "inert" sinó que el fet de complir-lo fa que es puguin obtenir millors resultats diagnòstics amb menys detriment radiològic.


  El curs es dissenya de manera que permeti aquesta necessària presa de consciència de la importància operativa del programa de garantia de qualitat, i facilita que els serveis puguin dissenyar i implantar els seus propis programes de garantia de qualitat sense que sigui necessari subcontractar aquestes tasques a tercers.

   

  Per una altra banda, i amb relació a la capacitació dels tècnics d'imatge per al diagnòstic, es considera necessari que el personal associat a aquests serveis conegui en profunditat el document,  així com els detalls de la seva elaboració, cosa que incidirà en què aquest personal pugui comprendre millor la seva funció, aspectes que, actualment, es troben a faltar als serveis.

  Preinscripció tancada

  Més informació

 • Els laboratoris d'anatomia patològica i citologia van incorporant  a la pràctica diària noves tecnologies, noves metodologies i nous procediments de treball que fan que sigui imprescindible que els tècnics actualitzin conceptes i procediments en els diferents àmbits de la patologia. L’objectiu del curs és mantenir en constant actualització als professionals dels laboratoris de patologia dels hospitals i centres privats.

  L'Institut té col·laboracions amb empreses on es realitza la formació en centres de treball la qual cosa ens permet conèixer les necessitats formatives i d’actualització dels laboratoris, que després traslladem al contingut del temari. Fruit també d'aquesta col·laboració, el curs sempre ha sigut  un punt de trobada pels tècnics i professionals de la Patologia, on a més d’aprendre i actualitzar coneixements amb les diferents ponències, els tècnics poguessin compartir un espai de diàleg i intercanvi d’experiències amb la presentació de comunicacions orals.

  Preinscripció tancada

  Més informació

 • Por ley el Consejo de seguridad Nuclear exige que todo el mundo que manipule aparatos de rayos X de diagnóstico tenga una acreditación de director u operador de instalación de radiodiagnóstico. La superación de este curso trae a la obtención de la acreditación de director.

  Preinscripció tancada

  Més informació

 • El Real Decreto 1891/1991 de 30 de diciembre, sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, establece que quedan acreditados para dirigir u operar los equipos de rayos X quienes hayan superado los cursos o programas homologados por el Consejo de Seguridad Nuclear. Este curso cumple las condiciones exigidas por el CSN y, por tanto, permite obtener la acreditación correspondiente.

  Preinscripció tancada

  Més informació

 • Los Sistemas de Información en las organizaciones sanitarias han sido en los últimos años, un campo en continuo crecimiento. Las necesidades de información por la toma de decisiones tanto clínicas como de gestión se incrementan de día en día y el volumen de los datos que se generan crece de forma exponencial. Por otro lado el desarrollo de las tecnologías informativas ofrece actualmente posibilidades impensables hace pocos años.

  En este contexto y con el fin de permitir la comparabilidad, análisis e intercambio de información, se establece la obligatoriedad desde 2017 de utilizar la Clasificación Internacional de Enfermedades-10-ES para la codificación de los diagnósticos y procedimientos de los enfermos atendidos en los centros hospitalarios de agudos teniendo en cuenta que este año 2020 han habido actualizaciones a la normativa que los profesionales tienen que conocer y utlitzar en su trabajo.

  Todo lo mencionado configura un escenario en el que es necesario una formación específica para el uso actualizado de la clasificación.
   
   

  Preinscripció tancada

  Més informació

 • Los Sistemas de Información en las organizaciones sanitarias han sido en los últimos años, un campo en continuo crecimiento. Las necesidades de información por la toma de decisiones tanto clínicas como de gestión se incrementan de día en día y el volumen de los datos que se generan crece de forma exponencial. Por otro lado el desarrollo de las tecnologías informativas ofrece actualmente posibilidades impensables hace pocos años.

  En este contexto y con el fin de permitir la comparabilidad, análisis e intercambio de información, se establece la obligatoriedad desde 2017 de utilizar la Clasificación Internacional de Enfermedades-10-ES para la codificación de los diagnósticos y procedimientos de los enfermos atendidos en los centros hospitalarios de agudos teniendo en cuenta que este año 2020 han habido actualizaciones a la normativa que los profesionales tienen que conocer y utlitzar en su trabajo.

  Todo lo mencionado configura un escenario en el que es necesario una formación específica para el uso actualizado de la clasificación.
   
   

  Preinscripció tancada

  Més informació

 • El món de la recerca està en una constant evolució i està estretament lligat als avenços metodològics i tecnològics, els quals són els que possibiliten en una gran part, l’avenç en la recerca i en la ciència. En conseqüència, els tècnics de laboratori han d’anar incorporant de forma contínua noves tecnologies, metodologies i procediments de treball.

  Amb aquestes jornades es pretén facilitar la constant actualització metodològica necessària per a aquests professionals de l’àmbit de la recerca.  Concretament la Jornada d’enguany, tindrà com a tema central la tècnica de CRISPR/Cas9, una metodologia d’edició del genoma que ha revolucionat l’última dècada de la investigació biotecnològica.  Comptem amb tres experts i expertes en aquesta metodologia, que l’han utilitzat per a diferents aplicacions en recerca. Comptem amb la Carme Cortina (IRB) que ha fet “knock-ins” en els seus models d'organoids intestinals, l'Elena Senís (VHIO) que ha fet “knock-outs” i ha estat pionera en la generació de vectors adenoassociats, i en Diego Balboa (CRG), especialista en activadors transcripcionals CRISPR-Cas9. 

  A més, tot i que aquest serà l’eix vertebral de la Jornada, volem que aquestes sessions siguin també un espai d’intercanvi, de manera que volem encoratjar als participants a què presentin el seu treball de laboratori en forma de comunicació oral*tingui o no tingui a veure amb la metodologia CRISPR/Cas9, en un espai que hem reservat per aquest propòsit al final de la jornada.  Volem que aquestes jornades no només siguin un lloc per aprendre i posar-se al dia de noves tecnologies, sinó que també siguin un important punt de trobada entre professionals de diferents institucions, on poder compartir l’experiència acumulada i posar de manifest les diferents inquietuds i/o dubtes que sorgeixen al dia a dia. 

   

  *Comunicacions Orals:   Les comunicacions orals tindran una durada de 10-15 minuts i caldrà que tinguin un suport audiovisual (ppt o similar). Els interessats/interessades fer una presentació dels seus treballs cal que enviïn un e-mail a mmartin@institutbonanova.cat, indicant títol, autors, filiació i un petit resum d’un màxim de 200 paraules.    

  El termini de presentació de les comunicacions oralsfinalitza el 19 dnovembre de 2021.  

  Inscripció:  Preinscripció telemàtica fins al 29 de novembre de 2021L'alumne quedarà inscrit en el curs una vegada realitzi l'ingrés corresponent mitjançant transferència bancària o ingrés efectiu 

   

  Preu del curs: 

  25 euros 

  15 euros, exalumnes de l'Institut Bonanova membres de la Fundació Bonanova  i centres col·laboradors de l'Institut Bonanova.

   


  Preinscripció tancada

  Més informació

 • Los Sistemas de Información en las organizaciones sanitarias han sido en los últimos años, un campo en continuo crecimiento. Las necesidades de información por la toma de decisiones tanto clínicas como de gestión se incrementan de día en día y el volumen de los datos que se generan crece de forma exponencial. Por otro lado el desarrollo de las tecnologías informativas ofrece actualmente posibilidades impensables hace pocos años.

  En este contexto y con el fin de permitir la comparabilidad, análisis e intercambio de información, se establece la obligatoriedad desde 2017 de utilizar la Clasificación Internacional de Enfermedades-10-ES para la codificación de los diagnósticos y procedimientos de los enfermos atendidos en los centros hospitalarios de agudos teniendo en cuenta que este año 2020 ha habido actualizaciones a la normativa que los profesionales tienen que conocer y utilizar en su trabajo.

  Todo lo mencionado configura un escenario en el que es necesario una formación específica para el uso actualizado de la clasificación.
   
   

  Preinscripció tancada

  Més informació

 • Por ley el Consejo de Seguridad Nuclear exige  que todas las personas  que manipulen fuentes radiactivas en una instalación radiactiva, tengan una licencia de operador o supervisor de instalación radiactiva. La superación de este curso permite obtener la licencia de operador

  Preinscripció tancada

  Més informació

 • Los Sistemas de Información en las organizaciones sanitarias han sido en los últimos años, un campo en continuo crecimiento. Las necesidades de información por la toma de decisiones tanto clínicas como de gestión se incrementan de día en día y el volumen de los datos que se generan crece de forma exponencial. Por otro lado el desarrollo de las tecnologías informativas ofrece actualmente posibilidades impensables hace pocos años.

  En este contexto y con el fin de permitir la comparabilidad, análisis e intercambio de información, se establece la obligatoriedad desde 2017 de utilizar la Clasificación Internacional de Enfermedades-10-ES para la codificación de los diagnósticos y procedimientos de los enfermos atendidos en los centros hospitalarios de agudos teniendo en cuenta que este año 2020 han habido actualizaciones a la normativa que los profesionales tienen que conocer y utlitzar en su trabajo.

  Todo lo mencionado configura un escenario en el que es necesario una formación específica para el uso actualizado de la clasificación.
   
   

  Preinscripció tancada

  Més informació

 • Els laboratoris d'anatomia patològica i citologia van incorporant  a la pràctica diària noves tecnologies, noves metodologies i nous procediments de treball que fan que sigui imprescindible que els tècnics actualitzin conceptes i procediments en els diferents àmbits de la patologia. L’objectiu del curs és mantenir en constant actualització als professionals dels laboratoris de patologia dels hospitals i centres privats.

  L'Institut té col·laboracions amb empreses on es realitza la formació en centres de treball la qual cosa ens permet conèixer les necessitats formatives i d’actualització dels laboratoris, que després traslladem al contingut del temari. Fruit també d'aquesta col·laboració, el curs sempre ha sigut  un punt de trobada pels tècnics i professionals de la Patologia, on a més d’aprendre i actualitzar coneixements amb les diferents ponències, els tècnics poguessin compartir un espai de diàleg i intercanvi d’experiències amb la presentació de comunicacions orals.

  Preinscripció tancada

  Més informació

 • El Real Decreto 1891/1991 de 30 de diciembre, sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, establece que quedan acreditados para dirigir u operar los equipos de rayos X quienes hayan superado los cursos o programas homologados por el Consejo de Seguridad Nuclear. Este curso cumple las condiciones exigidas por el CSN y, por tanto, permite obtener la acreditación correspondiente.

  Preinscripció tancada

  Més informació

 • Los Sistemas de Información en las organizaciones sanitarias han sido en los últimos años, un campo en continuo crecimiento. Las necesidades de información por la toma de decisiones tanto clínicas como de gestión se incrementan de día en día y el volumen de los datos que se generan crece de forma exponencial. Por otro lado el desarrollo de las tecnologías informativas ofrece actualmente posibilidades impensables hace pocos años.

  En este contexto y con el fin de permitir la comparabilidad, análisis e intercambio de información, se establece la obligatoriedad desde 2017 de utilizar la Clasificación Internacional de Enfermedades-10-ES para la codificación de los diagnósticos y procedimientos de los enfermos atendidos en los centros hospitalarios de agudos teniendo en cuenta que este año 2020 han habido actualizaciones a la normativa que los profesionales tienen que conocer y utlitzar en su trabajo.

  Todo lo mencionado configura un escenario en el que es necesario una formación específica para el uso actualizado de la clasificación.
   
   

  Preinscripció tancada

  Més informació

 • Los Sistemas de Información en las organizaciones sanitarias han sido en los últimos años, un campo en continuo crecimiento. Las necesidades de información para la toma de decisiones tanto clínicas como de gestión se incrementan de día en día y el volumen de los datos que se generan crece de forma exponencial. Por otro lado el desarrollo de las tecnologías informativas ofrece actualmente posibilidades impensables hace pocos años.


  En este contexto y con el fin de permitir la comparabilidad, análisis e intercambio de información, se establece la obligatoriedad desde 2017 de utilizar la Clasificación Internacional de Enfermedades-10-ES para la codificación de los diagnósticos y procedimientos de los enfermos atendidos en los centros hospitalarios de agudos teniendo en cuenta que este año 2020 han habido actualizaciones a la normativa que los profesionales tienen que conocer y utilizar en su trabajo.

  Preinscripció tancada

  Més informació

Contacte

Institut Bonanova

Passeig de la Circumval·lació, 8
Barcelona 08003
ibonanova@parcdesalutmar.cat
93 254 04 97

 

Ministerio de Educación

Servicio Público de Empleo Estatal

 

Ajuntament de Barcelona

Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament

Generalitat de Catalunya. Departament de Salut

Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació

Consorci d'educació de Barcelona

© 2020 Institut Bonanova | Nota Legal | Perfil del contractant | Política de cookies | Transparència | Fundació Bonanova